ERGOPRACA

o ergonomii, czyli o zdrowej pracy i życiu
Archive for Październik, 2014

Październik 28th, 2014

O HOLENDER – czyli ergonomia działa

Możliwość komentowania O HOLENDER – czyli ergonomia działa została wyłączona, Bez kategorii, by redaktor.

Dyskomfort psychiczny pielęgniarek kojarzy się większości społeczeństwa ze stresującymi zadaniami, niskim wynagrodzeniem oraz wysokimi wymaganiami zarówno pracodawców, jak i pacjentów. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że wszystkie te czynniki wpływają również niekorzystnie na ich stan fizyczny, głównie niewydolność układu mięśniowo-szkieletowego. Dane z ponad 80 badań w wielu krajach wskazują, że urazy pleców u pielęgniarek występują u 17% osób na świecie pracujących w tym zawodzie! Rozwiązanie tego problemu stało się celem działań holenderskiego rządu. W ramach programu Safety and Health Covenants, rocznym szkoleniem ergonomicznym zostały objęte pielęgniarki pracujące w szpitalach akademickich. Cały program trwał 4 lata (2001 – 2005). Oprócz szkoleń program gwarantował dostępność ergo-trenerów oraz udoskonalenie wyposażenia i narzędzi pracy. Przed wdrożeniem ergonomii 51% pracowników było w roku poprzedzającym dokształcanie na dwunastomiesięcznym zwolnieniu chorobowym w związku z niewydolnością układu mięśniowo-szkieletowego, a 45% z nich nie pojawiło się w pracy z tego samego powodu w okresie 1-7 dni. Szkolenie ergonomiczne przyniosło wiele korzyści zarówno pracownikom jak i szpitalom. Wymienić można m.in.: znaczne zmniejszenie dyskomfortu pracowników, podniesienie wiedzy na temat poprawności wykonywania zadań, wdrożenie strategii rozwiązywania problemów związanych z tym zawodem, pozwalających w przyszłości zniwelować ryzyko urazów, zwiększenie sprawności pracy w szpitalu, zmniejszenie ilości zwolnień chorobowych pracowników, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów szpitali. Mimo, że program szkoleń trwał rok, jego rezultaty jednoznacznie wskazują, że ergonomia to dobra inwestycja 🙂 Źródła: S.Hignett, “Work-related back pain in nurses. Journal of Advanced Nursing”, 1996, 1238-1246 [1] S.Hignett, “Work-related back pain in nurses. Journal of Advanced Nursing”, 1996, 1238-1246